Cookies management by TermsFeed Cookie Consent ENERGETICKÁ TRANSFORMÁCIA: CESTA K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE DO ROKU 2050. – Energy Manifest Conference 2022

ENERGETICKÁ TRANSFORMÁCIA: CESTA K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE DO ROKU 2050.

15. augusta 2022    Comment off


Cieľom Európskej únie e dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Na urýchlenie tohto procesu musia členské štáty využiť príležitosti, ktoré ponúka energetická transformácia a dostupné technológie. Účastníci úvodného panelu budú diskutovať o možnostiach dekarbonizácie na národnej úrovni. Akou cestou by sa malo vybrať Slovensko? Nasadenie ktorých udržateľných technológií bude rozhodujúce pre dosiahnutie cieľov EÚ? Akú úlohu môže zohrávať skladovanie energie a vodík v prebiehajúcej transformácii odvetvia? Aké sú možnosti s financovaním projektov?