Cookies management by TermsFeed Cookie Consent AKÝ JE POTENCIÁL USKLADŇOVANIA ENERGIE DO BATÉRIÍ V REGIÓNE? – Energy Manifest Conference 2022

AKÝ JE POTENCIÁL USKLADŇOVANIA ENERGIE DO BATÉRIÍ V REGIÓNE?

15. augusta 2022    Comment off


Transformácia na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku do roku 2050 nie je možná bez efektívneho skladovania energie. Zámerom druhého panelu je spojiť odborníkov z tejto oblasti, aby spoločne diskutovali o dostupnosti vysokokapacitných batérií na súčasnom trhu, aplikácie inovatívnych riešením, ale aj regulačnom rámci pre akumuláciu energie. K ďalším dôležitým témam patria druhý život pre použité batérie alebo využitie batériových systémov ako zdroja flexibility pre podporné služby.