Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Andrej Juris – Energy Manifest Conference 2022
predseda Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO),
od 9.7.2020 Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
2019 – 2020 Odborný poradca, Energy Sigma Advisory, Bratislava
2004 – 2019 Predseda predstavenstva / Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, (zástupca investora EON AG) Západoslovenská distribučná, skupina ZSE, Bratislava
2005 – 2010 Člen Rady úradu, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava
1997 – 2004 Vice Prezident / Špeciálny konzultant, National Economic Research Associates, USA
1996 – 1997 Stážista, Svetová banka, USA
1994 – 1995 Výkonný riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
1994 Ekonomický poradca, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Bratislava
1990 – 1994 Poradca predsedu / Špecialista, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Bratislava