Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Ján Weiterschütz – Energy Manifest Conference 2022
predseda Národnej vodíkovej asociácie (NVAS),

Pôsobí ako predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska od júna 2021. Je absolventom Technickej univerzity vo Viedni v odbore Renewable Energy Systems. Má skúsenosti s prípravou, realizáciou a riadením projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Jeho cieľom je využiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti a aktívne prispieť k vybudovaniu národného vodíkového ekosystému pre zmiernenie klimatickej zmeny, zvýšenie energetickej bezpečnosti štátu a stabilizáciu cien energií. Jeho snahou je pomôcť vytvoriť nové podnikateľské príležitosti a pracovné pozície v rodiacom sa vodíkovom odvetví národného hospodárstva. Za podpory medzinárodných vodíkových agentúr zabezpečuje transfer znalostí a skúseností pre úspešné vybudovanie a udržateľné prevádzkovanie vznikajúcich vodíkových údolí. Participoval na príprave Národnej vodíkovej stratégie, v súčasnosti pracuje na príprave Akčného plánu s pozície poradcu ministra hospodárstva pre otázky vodíka v rámci transformácie Slovenska na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť. Spolupracuje so zástupcami priemyslu, samospráv, tretieho sektora, vedy a výskumu na identifikácii bariér brániacich zavádzaniu vodíkových technológií do praxe. Pracuje na úprave strategických, legislatívnych a regulačných dokumentov, aby sa jeho plány pretavili do reality a Slovensko sa stalo lepším miestom pre život.