Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Martin Kumpan – Energy Manifest Conference 2022
konateľ Slovenské elektrárne – energetické služby, s r.o.,

Martin Kumpan pôsobí v energetike od roku 2005. V spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. pôsobil 8 rokov na rôznych pozíciách zameraných na obchod s elektrinou a komoditami. Od roku 2014 je zodpovedný za aktivity spojené s dodávkou komodít koncovým odberateľom a predaj energetických služieb v rámci spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. na Slovensku a v Čechách.