Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Norbert Hovančák – Energy Manifest Conference 2022
člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne,

Je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a medziodborové štúdium finančného práva na UPJŠ v Košiciach.

Svoju profesijnú kariéru spojil s najväčšou bankou na Slovensku, v ktorej pracuje od roku 1998. Postupne prešiel viacerými pracovnými pozíciami v retaile, firemnom biznise a v oblasti risk manažmentu. Od roku 2018 bol riaditeľom zodpovedným za korporátne bankovníctvo.

Od 1. októbra 2019 sa stal členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za firemné bankovníctvo a finančné trhy.