Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Peter Dovhun – Energy Manifest Conference 2022
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS, a.s.,

Ing. Peter Dovhun je absolvent Fakulty zahraničného obchodu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobil vo viacerých spoločnostiach v oblasti informačných technológií, telekomunikácií, poisťovníctva či PR, napríklad v Motorole založil slovenské zastúpenie korporácie, v Microsofte bol súčasťou vedenia slovenského zastúpenia a je jedným zo zakladateľov pobočky tejto korporácie na Slovensku, viedol Gratex International poskytujúci softvérové riešenia pre poisťovne, orgány verejnej správy a malé a stredné podniky. Po presťahovaní do austrálskeho Sydney riadil lokálny tím Gratex International Aust Pty Ltd. a rozvíjal vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi poistného trhu v Austrálii a na Novom Zélande. Zo spoločnosti sa pod jeho vedením stal líder na trhu. Po návrate na Slovensko bol členom zboru poradcov a výkonným riaditeľom spoločnosti Tachyum, kde bol zodpovedný za založenie slovenského softvérového centra pre výskum a vývoj inovatívnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti čipov a reprezentoval spoločnosť na Slovensku a v EÚ. V roku 2020 ako poradca ministra financií poskytoval poradenstvo v oblasti informačných technológií nasadených a využívaných v rámci Ministerstva financií SR, v jeho podriadených organizáciách, vo Finančnej správe, ako aj v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou ministerstva. V Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave pôsobil najprv ako člen poradného orgánu generálneho riaditeľa spoločnosti, so zameraním na informačné technológie. 13. februára 2021 bol zvolený do funkcie predsedu predstavenstva SEPS a 16. februára bol  menovaný za generálneho riaditeľa spoločnosti.