Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Rastislav Ňukovič – Energy Manifest Conference 2022
generálny riaditeľ eustream, a.s.,

Rastislav Ňukovič študoval na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. V rokoch 2000 až 2002 absolvoval postgraduálne štúdium v odbore plynárenstvo na Fakulte ochrany životného prostredia VŠCHT v Prahe. V roku 1998 začal svoju kariéru v plynárenstve, v spoločnosti SPP, ako správca IT systému v divízii Slovtransgaz, kde sa neskôr stal vedúcim odboru montáže a technickej podpory. V rokoch 2005 až 2008 pôsobil ako vedúci centralizovanej údržby a v rokoch 2009 až 2011 riadil sekciu strategických projektov, kde bol zodpovedný za riadenie a koordináciu všetkých projektov týkajúcich sa prepravnej siete. V roku 2012 sa stal riaditeľom riadenia aktív a od 1. júla 2014 je generálnym riaditeľom spoločnosti EUSTREAM.