Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Vazil Hudák – Energy Manifest Conference 2022
člen dozornej rady Slovenskej batériovej aliancie,

Podpredseda, člen Správnej rady (čestný) 12/2019 –

GLOBSEC | Bratislava, Slovensko

Zodpovedný za politické a strategické usmernenia pre programy GLOBSEC (Stredoeurópsky Think-Tank)

Poradca/člen predstavenstva českej Národnej investičnej rady 12/2019 –

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA/NÁRODNÍ ROZVOJOVÝ FOND | Praha, Česká republika

Zodpovedný za poskytovanie strategických investičných usmernení, konzultácie týkajúce sa prioritných investícií Národného rozvojového fondu

CEO/Majiteľ 12/2019 –

Aegle Consulting s.r.o | Praha, Česká republika

Poradenstvo – strategické poradenstvo pre vlády a podniky v regióne Strednej Európy

Člen Správnej rady/ Výboru: JP Morgan Senior Advisory Council for EMEA (2019 –); Správna rada Medzinárodného letiska v Budapešti (2020 –); Predstavenstvo IPM Group Ltd (2021-); Dozorná rada Slovenskej sporiteľne (2020 –); Správna rada fondu 4gimel (2020 –); Rada Jefferson Institute US (čestný); Poradca: guvernéra Slovenskej národnej banky (2019 –); Osobitný poradca pre zahraničné investície predsedu vlády Gruzínska (2021-)

Viceprezident (10/2016 – 11/2019)

Európska investičná banka | Luxemburg

Dohľad nad operáciami v Strednej Európe, krajinách Východného partnerstva, Strednej Ázii; zodpovedný za poradenské služby Banky; financovanie projektov kohéznych regiónov a investícií v oblasti dopravy;

EIB ako Banka Európskej únie a najväčšia multilaterálna investičná inštitúcia s ročným financovaním vo výške približne 75 miliárd EUR a približne s 4000 zamestnancami